Holistisch, wat is dat?

Holistisch werken heeft as uitgangspunt dat het de hele mens als geheel neemt bij bevorderen van de gezondheid. Het gaat uit van het zelfgenezend vermogen van de mens.

Iemand die holistisch werkt neemt dus meerdere invalshoeken tegelijk mee in het behandeltraject. Hij of zij weet goed hoe deze delen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze hebben direct invloed op elkaar.

Dus waar de fysiotherapeut alleen kijkt naar het functioneren van bijvoorbeeld een gewricht of spier, zal een holistische behandelaar ook kijken naar de psyche, de werking van orgaansystemen en de energie als betrokken factoren bij een klacht.

Zo komt het bijvoorbeeld vaak voor dat een slechte darmfunctie resulteert in lage rugpijn. Dan kan je de rugpijn wel proberen te verhelpen, maar zolang de darmfunctie niet gevonden en behandeld wordt, zullen je klachten blijven terugkomen.